english Еnglish deutsch Deutsch

Класацията на гълъбите на:

Гълъбовъд: Team BRODO  

N: Пръстен Скорост Коефицент
Място: FINAL - 2021 Дата: 03-08-2021 06:15:00 Дист.: 425 м. Бр. гълъби: 630
240 DV DV 0777-21-124 280.916 0.000
244 DV DV 0777-21-139 278.351 0.000
Място: RACE 4 Дата: 25-07-2021 06:15:00 Дист.: 290000 м. Бр. гълъби: 845
264 DV DV 0777-21-139 1123.680 0.000
585 DV DV 0777-21-124 192.564 0.000
Място: RACE 3 Дата: 19-07-2021 06:10:00 Дист.: 190000 м. Бр. гълъби: 978
90 DV DV 0777-21-125 1038.680 0.000
756 DV DV 0777-21-139 235.894 0.000
781 DV DV 0777-21-124 125.760 0.000
Място: RACE 2 Дата: 14-07-2021 06:10:00 Дист.: 153000 м. Бр. гълъби: 1099
64 DV DV 0777-21-124 1227.390 0.000
376 DV DV 0777-21-125 1102.590 0.000
519 DV DV 0777-21-126 1055.600 0.000
909 DV DV 0777-21-139 93.971 0.000
Място: RACE 1 Дата: 10-07-2021 06:00:00 Дист.: 112000 м. Бр. гълъби: 1360
340 DV DV 0777-21-139 1023.950 0.000
660 DV DV 0777-21-124 890.310 0.000
793 DV DV 0777-21-123 715.145 0.000
894 DV DV 0777-21-125 484.590 0.000
963 DV DV 0777-21-126 75.204 0.000