english Еnglish deutsch Deutsch

Класацията на гълъбите на:

Гълъбовъд: SG Hoppe/Sohn  

N: Пръстен Скорост Коефицент
Място: FINAL - 2021 Дата: 03-08-2021 06:15:00 Дист.: 425 м. Бр. гълъби: 630
197 DV DV 8084-21-156 561.419 0.000
246 DV DV 8084-21-136 277.386 0.000
Място: RACE 4 Дата: 25-07-2021 06:15:00 Дист.: 290000 м. Бр. гълъби: 845
139 DV DV 8084-21-136 1228.880 0.000
180 DV DV 8084-21-156 1194.720 0.000
Място: RACE 3 Дата: 19-07-2021 06:10:00 Дист.: 190000 м. Бр. гълъби: 978
102 DV DV 8084-21-153 1037.780 0.000
454 DV DV 8084-21-136 890.562 0.000
514 DV DV 8084-21-156 861.999 0.000
Място: RACE 2 Дата: 14-07-2021 06:10:00 Дист.: 153000 м. Бр. гълъби: 1099
214 DV DV 8084-21-153 1172.100 0.000
564 DV DV 8084-21-136 1025.630 0.000
651 DV DV 8084-21-156 992.570 0.000
Място: RACE 1 Дата: 10-07-2021 06:00:00 Дист.: 112000 м. Бр. гълъби: 1360
182 DV DV 8084-21-156 1123.860 0.000
383 DV DV 8084-21-153 1016.410 0.000
783 DV DV 1173-21-701 745.257 0.000
785 DV DV 8084-21-136 744.243 0.000