english Еnglish deutsch Deutsch

Класацията на гълъбите на:

Гълъбовъд: Plamen BAEV  

N: Пръстен Скорост Коефицент
Място: RACE 4 Дата: 25-07-2021 06:15:00 Дист.: 290000 м. Бр. гълъби: 845
18 BG BG 37583 1420.650 0.000
186 BG BG 020500 1193.680 0.000
334 BG BG 37589 1091.420 0.000
560 BG BG 020490 384.229 0.000
Място: RACE 3 Дата: 19-07-2021 06:10:00 Дист.: 190000 м. Бр. гълъби: 978
190 BG BG 37589 983.403 0.000
371 BG BG 020500 921.077 0.000
453 BG BG 37583 890.594 0.000
673 BG BG 020490 744.487 0.000
Място: RACE 2 Дата: 14-07-2021 06:10:00 Дист.: 153000 м. Бр. гълъби: 1099
108 BG BG 37583 1217.860 0.000
171 BG BG 020500 1200.630 0.000
199 BG BG 37589 1175.230 0.000
721 BG BG 020488 929.459 0.000
865 BG BG 020490 187.367 0.000
Място: RACE 1 Дата: 10-07-2021 06:00:00 Дист.: 112000 м. Бр. гълъби: 1360
97 BG BG 37583 1187.210 0.000
344 BG BG 020490 1023.740 0.000
513 BG BG 020500 970.973 0.000
589 BG BG 020488 945.002 0.000
688 BG BG 020482 847.068 0.000
979 BG BG 37589 73.625 0.000