english Еnglish deutsch Deutsch

Класацията на гълъбите на:

Гълъбовъд: Kerekes Peter Arpad  

N: Пръстен Скорост Коефицент
Място: FINAL - 2021 Дата: 03-08-2021 06:15:00 Дист.: 425 м. Бр. гълъби: 630
217 AU AU 302-21-501 502.801 0.000
Място: RACE 4 Дата: 25-07-2021 06:15:00 Дист.: 290000 м. Бр. гълъби: 845
614 AU AU 302-21-501 97.255 0.000
Място: RACE 3 Дата: 19-07-2021 06:10:00 Дист.: 190000 м. Бр. гълъби: 978
465 AU AU 302-21-501 886.289 0.000
Място: RACE 2 Дата: 14-07-2021 06:10:00 Дист.: 153000 м. Бр. гълъби: 1099
327 AU AU 302-21-501 1114.680 0.000
Място: RACE 1 Дата: 10-07-2021 06:00:00 Дист.: 112000 м. Бр. гълъби: 1360
8 AU AU 302-21-501 1373.080 0.000
621 AU AU 302-21-503 922.627 0.000