english Еnglish deutsch Deutsch

Класацията на гълъбите на:

Гълъбовъд: Herbert Kluemper  

N: Пръстен Скорост Коефицент
Място: RACE 4 Дата: 25-07-2021 06:15:00 Дист.: 290000 м. Бр. гълъби: 845
387 DV DV 8658-21-346 1071.510 0.000
Място: RACE 3 Дата: 19-07-2021 06:10:00 Дист.: 190000 м. Бр. гълъби: 978
139 DV DV 8658-21-344 1006.600 0.000
323 DV DV 8658-21-350 924.912 0.000
531 DV DV 8658-21-346 857.867 0.000
Място: RACE 2 Дата: 14-07-2021 06:10:00 Дист.: 153000 м. Бр. гълъби: 1099
71 DV DV 8658-21-354 1226.230 0.000
248 DV DV 8658-21-350 1143.170 0.000
263 DV DV 8658-21-346 1138.830 0.000
389 DV DV 8658-21-344 1101.680 0.000
Място: RACE 1 Дата: 10-07-2021 06:00:00 Дист.: 112000 м. Бр. гълъби: 1360
49 DV DV 8658-21-346 1346.740 0.000
527 DV DV 8658-21-354 966.756 0.000
541 DV DV 8658-21-344 954.859 0.000
552 DV DV 8658-21-350 953.972 0.000