english Еnglish deutsch Deutsch

Класацията на гълъбите на:

Гълъбовъд: A. Mahlov - B  

N: Пръстен Скорост Коефицент
Място: FINAL - 2021 Дата: 03-08-2021 06:15:00 Дист.: 425 м. Бр. гълъби: 630
305 DV DV 9732-21-2113 249.039 0.000
Място: RACE 4 Дата: 25-07-2021 06:15:00 Дист.: 290000 м. Бр. гълъби: 845
145 DV DV 9732-21-2108 1223.970 0.000
343 DV DV 9732-21-2113 1082.150 0.000
Място: RACE 3 Дата: 19-07-2021 06:10:00 Дист.: 190000 м. Бр. гълъби: 978
243 DV DV 9732-21-2108 964.283 0.000
495 DV DV 9732-21-2129 875.302 0.000
787 DV DV 9732-21-2121 124.954 0.000
825 DV DV 9732-21-2113 107.678 0.000
Място: RACE 2 Дата: 14-07-2021 06:10:00 Дист.: 153000 м. Бр. гълъби: 1099
278 DV DV 9732-21-2121 1132.490 0.000
447 DV DV 9732-21-2113 1069.950 0.000
539 DV DV 9732-21-2108 1045.720 0.000
770 DV DV 9732-21-2129 777.791 0.000
Място: RACE 1 Дата: 10-07-2021 06:00:00 Дист.: 112000 м. Бр. гълъби: 1360
202 DV DV 9732-21-2113 1089.570 0.000
411 DV DV 9732-21-2108 999.381 0.000
633 DV DV 9732-21-2121 917.741 0.000
650 DV DV 9732-21-2129 894.568 0.000