english Еnglish deutsch Deutsch

Класацията на гълъбите на:

Гълъбовъд: Atanas & Georgi  

N: Пръстен Скорост Коефицент
Място: FINAL - 2022 Дата: 29-08-2022 07:00:00 Дист.: 425000 м. Бр. гълъби: 530
13 BG BG 16042 269.298 0.000
Място: RACE 4 Дата: 18-08-2022 06:40:00 Дист.: 303520 м. Бр. гълъби: 858
385 BG BG 16042 196.635 0.000
Място: RACE 3 Дата: 12-08-2022 06:45:00 Дист.: 189100 м. Бр. гълъби: 919
153 BG BG 16051 1309.890 0.000
361 BG BG 16042 1258.520 0.000
696 BG BG 16044 1047.380 0.000
Място: RACE 2 Дата: 06-08-2022 06:40:00 Дист.: 156500 м. Бр. гълъби: 992
353 BG BG 16051 1421.240 0.000
546 BG BG 16042 1227.310 0.000
755 BG BG 16044 1002.710 0.000
Място: RACE 1 Дата: 01-08-2022 06:45:00 Дист.: 102000 м. Бр. гълъби: 1119
764 BG BG 16044 977.511 0.000
772 BG BG 16051 974.477 0.000
809 BG BG 16042 727.253 0.000
Място: Training 7 Дата: 28-07-2022 07:00:00 Дист.: 59100 м. Бр. гълъби: 0
586 BG BG 16051 1072.200 0.000
788 BG BG 16044 1019.210 0.000
999 BG BG 16042 965.536 0.000
Място: Training 6 Дата: 26-07-2022 07:00:00 Дист.: 59100 м. Бр. гълъби: 0
405 BG BG 16051 1299.680 0.000
821 BG BG 16044 1161.820 0.000
951 BG BG 16042 1086.380 0.000
Място: Training 5 Дата: 24-07-2022 06:55:00 Дист.: 55400 м. Бр. гълъби: 0
50 BG BG 16042 1142.850 0.000
677 BG BG 16044 1037.020 0.000
966 BG BG 16051 881.548 0.000
Място: Training 4 Дата: 22-07-2022 07:00:00 Дист.: 35500 м. Бр. гълъби: 1249
541 BG BG 16051 1280.560 0.000
941 BG BG 16044 1071.870 0.000
1034 BG BG 16042 794.441 0.000
Място: Training 3 Дата: 20-07-2022 07:10:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 1249
79 BG BG 16044 897.901 0.000
424 BG BG 16051 805.164 0.000
1069 BG BG 16042 460.821 0.000
Място: Training 2 Дата: 16-07-2022 07:05:00 Дист.: 9780 м. Бр. гълъби: 1248
40 BG BG 16044 526.292 0.000
442 BG BG 16042 362.312 0.000
1064 BG BG 16051 140.237 0.000
Място: Training 1 Дата: 14-07-2022 07:00:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1244
386 BG BG 16044 273.070 0.000
752 BG BG 16051 133.393 0.000
1082 BG BG 16042 61.707 0.000