english Еnglish deutsch Deutsch

Условия - 2017

One Loft Race - 2017
ДЕРБИ ЦЕНТЪР "Слънчев Бряг"

Прием на гълъбите:
Приема на гълъбите започва на 19.02.17 и продължава до 01.05.17 или до запълване на капацитета на гълъбарника.

Препоръчително е гълъбите да не са по малки от 35 дни.
Желателно е гълъбите да са ваксинирани най малко 10 дни преди да бъдат изпратени.
Гълъбите трябва да са опръстенени с пръстени за 2017 год. като всички пръстени трябва да са от регистрирани в световната федерация FCI гълъбовъдни организации.
Капацитет на гълъбарника 950 гълъба.

***
Подмяна на гълъб.
Веднага след приема и ваксиниране на гълъбите, на всеки гълъб ще бъде поставен чип и гълъба ще бъде заведен в електронната система за отчитане на гълъбите.
Периодично ще бъде обявявана наличност и при липса на гълъб, собственика може да изпрати нов гълъб най късно до края на приема на гълъбите.
В случай че собственика подмени липсващ гълъб и след време изгубения гълъб се завърне,
собственика преценя дали да активира допълнителния гълъб или да го отстрани от участие.
***
Такса за участие:
Таксата за участие е 30 евро за един гълъб.
При заплащане на пет (5) гълъба от един гълъбовъд, шестия гълъб е безплатен (5+1)
Таксата за участие се заплаща веднага при приема на гълъбите.

***

Награждаване:
Награден фонд - 10 000 евро, при заплатени не по малко от 750 гълъба.
В случай че платените гълъби са по малко от 750, наградния фонд ще бъде преизчислен в процентно съотношение.

В случай на екстремно лошо състезание, забрана за провеждане на състезание или друга причина възпрепятстваща спечелването на всички обявени награди, наградния фонд се добавя към награждаването за следващата година.

Наградния фонд ще бъде раздаден само за финалното състезание:
1 място - 2 500 евро
2 място - 1 500 евро
3 място - 1 200 евро
4 място - 600 евро
5 място - 500 евро
6 място - 300 евро
7 място - 200 евро
8 място - 200 евро
9 място - 200 евро
10 място - 200 евро
от 11 място до 15 място - 60 евро


Асов шампионат:
В класация влизат 25 % от всички гълъби участващи в състезанието.
За асови гълъби се считат гълъбите с максимално пет и минимално три класации, като една от тях задължително трябва да бъде на финала.
При еднакъв брой класации, гълъбите се класират според коефициент
(първи е гълъб с най голям брой класации и с по нисък кофициент според FCI коефициент за състезание на гълъбодрум)
Асов гълъб награждаване:
1 място - 1 000 евро
2 място - 800 евро
3 място - 500 евро

***
Разпродажба:
След финала ще се проведе интернет търг, като гълъбите ще бъдат разпределени на групи според тяхното завръщане в класацията на финала.
В първата група, също така ще бъдат продадени Асовите гълъби с пет и четири класации.
Постъпленията от разпродажбата, ще бъдат разпределени по равно
между собственика на гълъба и организатора.
Всички гълъби, които не се продадат, може да бъдат закупени от собственика си за сумата от 10 евро, не по късно от три дни след датата на приключване на търга в който са били предложени, след това, остават собственост на гълъбодрума.
Всички суми от продажбата на гълъбите, ще бъдат изплатени едва след като завърши и последната част от онлайн аукциона.
Всички такси при превода на парите по банков път или с куриерска услуга са за сметка на получателя.

***
Обслужване на гълъбите:
Гълъбите ще бъдат ваксинирани срещу парамиксовирус, веднага след постъпването им в дерби центъра.
Медикаментите и хранителните добавки, които ще бъдат използвани
през целия сезон, са предоставени от фирми като
Belgica De Weerd, Rohnfried, OVIGOR, Paloma, Patron и др.
***
Тренировките ще се провеждат съобразно
благоприятни метереологични условия на следните разстояния:
тренировка 1. 05 км.
тренировка 2. 05 км.
тренировка 3. 10 км.
тренировка 4. 15 км.
тренировка 5. 30 км.
тренировка 6. 40 км.
тренировка 7. 60 км.
тренировка 8. 70 км.
тренировка 9. 80 км.
тренировка 10. 90 км.


Състезания:
23.06.2017 - 102 km.
тренировка: 50 км.
30.07.2017 - 135 km.
тренировка: 50 км.
07.07.2017 - 240 km.
тренировка: 50 км.
14.07.2017 - Полу финал: 300 km.

*****
23.07.2017 - Финал: 450 km.
DUMBRAVA (северно от Бакъу)

Направлението на финала е северозапад - югоизток.
Гълъбите ще прелетят около 300 км. над пресечен терен в Румъния след това около 150 км. равнина. На финала ще пресекат Стара Планина на височина 400 - 700 метра.

*****
Датите и разстоянията на състезанията, може да се променят от организатора с цел провеждане на състезания при благоприятни условия за младите гълъби.
----------------------------------------------------------------
за повече информация на тел.: 0876 505 110
E-mail: info@derbysunnybeach.eu