english Еnglish deutsch Deutsch

Наличност - 09.04.16

Гълъби за подмяна:
BG 35923 - Nikolai Rakov
BG 38327 - D. Dimitrov
Всички останали гълъби са в добро здравословно състояние.