english Еnglish deutsch Deutsch

Съобщение

Във връзка с влошените климатични условия за 30.06.17, първото състезание се отлага за началото или средата на следващата седмица.
На 30.06.17 ще бъде проведена кратка тренировка на 30 км. за поддържане на добрата форма на гълъбите. Датата на финалното състезание остава същата както е обявена предварително - 30.07.2017