english Еnglish deutsch Deutsch

Тренировки - 2018

В края на следващата седмица (15 - 16.06), започва тренировъчния процес на гълъбодрума в Сл. Бряг. В началото на седмицата, ще бъде пуснат тест на електронната система и ще се направи отчитане на всички налични гълъби. 
Моля, всички които все още не са изплатили таксите си за участие, да направят това не по късно от 15.06.18