english Еnglish deutsch Deutsch

Прием - 2018

Приема на гълъбите ще започне на 24.02.18.
Ще бъде осигурен транспорт от София до гълъбодрума в Слънчев Бряг, по направление на магистрала Тракия.
На същата дата, може да изпратите гълъби до гълъбодрума в София.
Гълъбите ще се събират в Сл. Бряг или в Бургас. За повече информация на тел.: 0898 282 385